Korpa

zatvori
  • Vaša korpa je prazna

povratak u prodavnicu

FSC – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

FSC je sertifikacioni sistem za šume, drvo i njegove derivate koji garantuje da su proizvodi došli iz šuma u kojima se strogo vodilo računa o zaštiti životne sredine, socialnim i ekonomskim standardima i održivom razvoju. FSC je ne profitna organizacija osnovana u meksiku 1994 a zatim preseljena u Bon 2003 godine. FSC nakon kontrole i auditinga koji se obavlja na šumama odakle su drva posečena odobrava korišćenje oznake na proizvodima koji ispunjavaju standard. pored toga, FSC prati i sve proizvodne i prodajne faze do samog korisnika a koje se tiču životne sredine i socijalno-etičkih standarda.

Principi upravljanjnju šumamama u skladu sa FCS može se sumirati u 10 tačaka:

1. poštovanje nacionalnih zakona i međunarodnih sporazuma

2. uvažavanje i poštovanje prava starosedelaca

3. zaštita imovinskih prava i korišćenja šumskih resursa;

4. poštovanje prava radnika i dobrobiti lokalnih zajednica;

5. ravnopravno korišćenje koristi od šuma;

6. zaštita uticaja na životnu sredinu (očuvanje biodiverziteta, pejzaža itd.);

7. aktiviranje plana gazdovanja šumama;

8. praćenje i procena šume i njeno upravljanje;

9. čuvanje šuma visoke ekološke vrednosti;

10. pažljivo upravljanje zasadima novih šuma

Iako broj stalno raste, po pitanju rasprostranjenosti oznake FSC, treba uzeti u obzir da je trenutno oko 72 miliona hektara u svetu sertifikovano na preko 790 lokacija; to znači 13.000 linija proizvoda sertifikovanih za globalno tržište od preko 5 milijardi američkih dolara.

U Italiji je grupacija FSC-Italia osnovana 2001. godine i broji 60 članova. Podržava širenje FSC sistema putem obuke, informacija i tehničke pomoći radi postizanja dobrih standarda gazdovanja šumama u alpskom regionu, apeninskim i mediteranskim šumama. Trenutno je u Italiji sertifikovano oko 43.000 hektara, a oznaka se nalazi na oko 500 proizvoda od drveta i derivata, među kojima su podni materijal, papir i celuloza, vrata za nameštaj, prozori i vrata, paneli, igračke, pribor itd …

 

http://ic.fsc.org/en